norsk english

Emnebeskrivelse for IMT2241 - Systemutvikling (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
Varighet1 semester (vår)
Duration1 semester (Spring)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Etter gjennomføringen av faget skal studentene ha en grunnleggende forståelse for helheten i en systemutviklingsprosess. De skal være i stand til å gjennomføre et kravspesifiseringsarbeid samt anvende ulike systemutviklingsmetoder og teknikker innen analyse og design av enkle datasystemer.

Aim

The course gives a general introduction to software engineering. The student shall get an overview of both the process and the product at different stages in software development. They shall learn methods and techniques in system analysis and design.

Emnets temaer

Faget skal innledningsvis gi studentene innblikk i hvilke type datasystemer mellomstore og store virksomheter benytter. Resten av faget vil fokusere på hvordan man utvikler datasystemer. Faget skal dekke alle fasene i et systems livssyklus, men med mest fokus på kravspesifiseringen. Det gis en grov innføring i både strukturerte og objektorienterte metoder og teknikker for systemering.
Temaer :
Systemutviklingmodeller
Analyse
Design
Implementering og testing
Vedlikehold

Content

This course starts with an introduction to the role and usage of different software application in companies. Then we focus on how these systems are developed. Special focus on "Requirement analysis", but all stages in the lifecycle of a system are covered. Both structured and objectoriented methods are generally introduced.

Models of system development
Requirement analysis
Design
Implementation and Testing
Maintenance

Pedagogiske metoderForelesninger, case studier, oppgaver
Study MethodsLectures, Case Studies, Exercises
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
AssessmentWritten Exam, 4 hours
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidlerAlle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Course RequirementsAssignments
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligTom Røise
Læremidler

Bøker:

  • Software Engineering, Ian Sommerville, Addison-Wesley, utgave 7
Erstatter
  • XL194A - SYSTEMUTVIKLING I
GodkjentAvd.styret AT, 190603
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger 
Supplementary Information