norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2241 - Systemutvikling (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
Varighet1 semester (vår)
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Etter gjennomføringen av faget skal studentene ha en grunnleggende forståelse for helheten i en systemutviklingsprosess. De skal være i stand til å gjennomføre et kravspesifiseringsarbeid samt anvende ulike systemutviklingsmetoder og teknikker innen analyse og design av enkle datasystemer.

Emnets temaer

Faget skal innledningsvis gi studentene innblikk i hvilke type datasystemer mellomstore og store virksomheter benytter. Resten av faget vil fokusere på hvordan man utvikler datasystemer. Faget skal dekke alle fasene i et systems livssyklus, men med mest fokus på kravspesifiseringen. Det gis en grov innføring i både strukturerte og objektorienterte metoder og teknikker for systemering.
Temaer :
Systemutviklingmodeller
Analyse
Design
Implementering og testing
Vedlikehold

Pedagogiske metoderForelesninger, case studier, oppgaver
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidlerAlle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligTom Røise
Læremidler

Bøker:

  • Software Engineering, Ian Sommerville, Addison-Wesley, utgave 7
Erstatter
  • XL194A - SYSTEMUTVIKLING I
GodkjentAvd.styret AT, 190603
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger