norsk english

Emnebeskrivelse for IMT2242 - Systemutvikling (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
Mål

Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring og vedlikehold av datasystemer.  De skal være i stand til å reflektere over ulike tilnærmingsmåter i systemutviklingsprosesser, og kunne anvende metoder og teknikker for kravspesifisering og analyse.

Aim

Students are introduced to administrative and technological aspects of each phase in software development projects.  They are expected to know and be able to interpret different software methodologies and have the ability of using methods and techniques during requirement specification.

Emnets temaer

Virksomheters anvendelse av IT-systemer
Styring og risikovurdering i systemutviklingsprosjekter
Systemutviklingsmodeller, prosessrammeverk
Strukturerte og objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse
Prinsipper for design, implementering og testing av datasystemer
Vedlikehold
Kvalitetssikring og konfigurasjonsstyring
Brukermedvirkning

Content

The role of software applications in companies.
Traditional and modern software development methodologies
Methods and techniques in requirement specification and analysis
Principles in Design, Implementation and Testing
Maintenance
Quality Assurance and Configuration Management
User participation

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid
Study MethodsLectures, Exercises, Project Works
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 40%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
AssessmentEvaluation of Project(s) (counts 40%, evaluated by lecturer)
Written Exam, 4 hours (counts 60%, evaluated by lecturer and an examiner)
Each part must be individually approved of.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravIngen
Course RequirementsNone
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligTom Røise, høgskolelektor
Læremidler

Bøker:

  • Software Engineering, Ian Sommerville, Addison-Wesley, utgave 7

Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter
  • IMT2231 - Systemutvikling
  • IMT2241 - Systemutvikling
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger