norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2242 - Systemutvikling (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
Mål

Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring og vedlikehold av datasystemer.  De skal være i stand til å reflektere over ulike tilnærmingsmåter i systemutviklingsprosesser, og kunne anvende metoder og teknikker for kravspesifisering og analyse.

Emnets temaer

Virksomheters anvendelse av IT-systemer
Styring og risikovurdering i systemutviklingsprosjekter
Systemutviklingsmodeller, prosessrammeverk
Strukturerte og objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse
Prinsipper for design, implementering og testing av datasystemer
Vedlikehold
Kvalitetssikring og konfigurasjonsstyring
Brukermedvirkning

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 40%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligTom Røise, høgskolelektor
Læremidler

Bøker:

  • Software Engineering, Ian Sommerville, Addison-Wesley, utgave 7

Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter
  • IMT2231 - Systemutvikling
  • IMT2241 - Systemutvikling
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger