norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2261 - Informasjonsstrukturer og databaser (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
Mål

Studenten skal ha innsikt i grunnleggende teori og praktisk bruk av moderne databaser. Studenten skal også ha en grunnleggende kunnskap i xml og xml-relaterte teknologier.

Emnets temaer

Grunnleggende begreperer:
- Strukturering av data
- SQL brukt for datadefinering, datamanipulering og spørring
Databasedesign:
- Konseptuell, logisk og fysisk design
- Databasemodellering med ER- og EER-diagram
- Normalisering: 1. 2. og 3. normalform
Objektorientert relasjonsdatabase
Client-Server:
- Flerbrukerproblematikk
- Sikkerhet
- Transaksjoner
- Samtidighetskontroll
- Låsing
Dokumentstrukturering med xml, dtd og schema
Kommunisere data som xml
Transformering av xml dokumenter ved xslt

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Obligatoriske øvinger må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelektor Harald Liodden
Læremidler

Bøker:

  • Databaser, Kjell Toft Hansen / Tore Mallaug, Tisip, utgave 1
  • XML (engelsk: Beginning XML), Hunter / Cagle m.fl., WROX, utgave 2 (ISBN: 8277722354)
Erstatter
  • IMT1011 - Databaser I
  • IMT2061 - Elektronisk publisering med XML
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger