norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2271 - Datamaskinarkitektur (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
Mål

Studenten skal ha en forståelse av grunnleggende tekniske prinsipper for moderne datamaskiners arkitektur og programmering på lavt nivå. Studenten skal opparbeide seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software samt sammenhengen mellom lavnivå og høynivå programmering.

Emnets temaer

Innføring i digitalteknikk, tallsystemer
Datamaskin arkitektur med eksemplifisering fra PC'er:
- Programmeringsmodell, assemblyprogrammering med x86  instruksjonssett. Strenger, prosedyrer, makroer, interrupt
- Hardware: CPU, busser og internminne, interruptkontroller, timer, parallelle inn- og utkretser, DMA, flyttallsprosessor

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, oppgaveløsning, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 20%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 80%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Eget formelhefte utleveres sammen med eksamensoppgaven
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelektor Odd Olav Walmann og 1.amanuensis Vegar Johansen
Læremidler

Bøker:

  • An introduction to the Intel Family of Microprocessors, J.L.Antonakos, Prentice Hall, utgave 3
Erstatter
  • XL177A - DATAMASKINENS ORGANISERING
Gjelder fra 
Supplerende opplysninger