norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2281 - Operativsystemer (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
  • IMT2271 - Datamaskinarkitektur
Mål

Studenten skal ha innsikt i grunnleggende funksjoner og prinsipper som benyttes i moderne operativsystemer. Gjennom prosjekter skal studenten lære seg bruk av systemkall, kommandoer og scripts i et konkret operativsystem.  

Emnets temaer

Prosesser, tråder, CPU - planlegging, vranglås, lagerhåndtering, virtuelt lager, filsystemer, inn/ut system, sikkerhet, flerprosessorsystemer.

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 20%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 80%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig 
Læremidler

Bøker:

  • Modern Operating Systems, A.S.Tanenbaum, Prentice Hall, utgave 3 (ISBN: 0-13-031358-0)
Erstatter
  • IMT2131 - Operativsystemer
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger