norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2291 - WWW-Teknologi (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter
  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
Bygger på
  • IMT1081 - Objekt-orientert programmering
Mål

Studenten skal ha en oversikt over de vanligste formene for serversideprogrammering samt hvordan disse brukes sammen med ulike teknologier på klientsiden for å skape avanserte klient-server løsninger for WWW.
Etter endt kurs skal studentene ha kunnskaper og ferdigheter tilstrekkelig til å utvikle løsninger tilpasset oppdragsgivers behov og tilgjengelig teknologi.

Emnets temaer

HTML/Javascript/CSS
HTTP protokollen
Variabeloverføring, cookies, sessjonshåndtering
Databasesentrerte publiseringssystemer
Server-server kommunikasjon

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelærer Øivind Kolloen
Læremidler

Annet:

  • Artikler (i hovedsak tilgjengelig elektronisk)
Erstatter
  • IMT2111 - Klient- og serversideprogrammering for WWW
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

For de som har IMT2111 fra før kreves både nytt prosjekt og ny eksamen.