norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2311 - Typografihistorie (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter
  • IMT1101 - Typografi
Bygger på 
Mål

Studentene har ervervet seg en oversikt og grunnleggende forståelse av typografiens historie. De kan også demonstrere en mer utførlig kunnskap om et begrenset antall temaer innen emneområdet.

Emnets temaer

Skrifthistorie
Trykkteknikkenes historie
Typografihistorie
Moderne grafisk design
Leselighetsforskningens historie
Typografisk diskurs i dag

Pedagogiske metoderEkskursjoner, essay, forelesninger
VurderingsformerEssay (teller 50%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 50%)
Hver av delene må bestås separat.
Formativ-iterativ underveisevaluering av essayene. Summativ karakterevaluering av essayene og eksamensbesvarelsen etter semesterets slutt.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligOle Lund, førsteamanuensis
Læremidler

Bøker:

  • A History of Graphic Design, Philip B.Meggs, New York: John Wiley, utgave 1998
  • Twentieth century type designers, Sebastian Carter, London: Lund Humphries, utgave 2002
  • No more rules: graphic design and postmodernism, Rick Poynor, London: Laurence King, utgave 2003

Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Emnet er i utgangspunktet kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign (noen plasser kan under visse omstendigheter og betingelser stilles til disposisjon for andre studenter, fortrinnsvis fra Bachelor i mediemanagement).

Emnet er basert på ressursforelesninger av ansatte ved HiG, gjesteforelesninger, en guidet studietur til Roma for å studere klassisk og neo-klassisk skrift i inskripsjonsform, skriving av et mindre essay i forbindelse med studieturen, samt skriving av et større essay. Avsluttende eksamen. Studieturen til Roma er ikke obligatorisk og den må i utgangspunktet finansieres av studentene selv.

Støttelitteratur:
Axel Coldevin. 1998. Epoker i Europas stilhistorie. Oslo: Aschehoug
Robin Kinross. 2004. Modern typography: an essay in critical history. Andre utgave. London: Hyphen Press
Michael Twyman. 1998. The British Library guide to printing: history and techniques. London: British Library Publishing