norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2351 - Mediehistorie og tekstteori (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal gjøre seg kjent med mediehistorien i et bredt samfunnsmessig perspektiv (hovedvekten er lagt på den mediehistoriske utviklingen i Norge). Studentene skal også lære å kjenne typiske strukturer og sjangrer i vår tids digitale medier, og etablere et kritisk forhold til gjengs begrepsbruk knyttet til moderne informasjonsteknologi og digitale medier.

Emnets temaer

Tale og skrift
Trykkekunsten og framvoksteren av en lesende og politisk offentlighet
Attenhundretalllets medieinnovasjoner
Nittenhundertallets medieutvikling
Konvergens og divergens
Strukturer og sjangrer i digitale medier
Den digitallitterære institusjonen
Hypertekstualitet
Interaktivitet
Multimedialitet

Pedagogiske metoderEssay, forelesninger
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 50%)
Hver av delene må bestås separat.
Evaluering av prosjekt(er) = evaluering av to essay. Formativ-iterativ underveisevaluering av essayene. Summativ karakterevaluering etter avsluttet semester.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravRapport(er) (må være godkjent av faglærer og fagassistent)
Rapporter = to essay
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligOle Lund, førsteamanuensis (inntil videre)
Læremidler

Bøker:

  • Norsk mediehistorie, Henrik G. Bastiansen / Hans Fredrik Dahl, Oslo: Universitetsforlaget, utgave 2003
  • Tekst.no: strukturer og sjangrer i digitale medier, Ture Schwebs / Hildegunn Otnes, Oslo: Landslaget for norskundervisning / Cappelen Akademisk Forlag
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger

Faget er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign eller maksimum 25 studenter.