norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2361 - Fargelære (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent og nøyaktig fargegjengivelse i forskjellige medier. De skal kunne anvende dagens teknologi til effektiv fargestyring innen grafisk design og medieproduksjon. Videre skal studentene beherske bruk av farger som et estetisk og semantisk virkemiddel i designsammenheng. Studentene skal også kjenne de grunnleggende fysiologiske, fysiske og kjemiske betingelser for lys og farge som menneskelig erfaring.

Emnets temaer

Emnet består av tre moduler:
1. Fargestyring
2. Fargers bruk og betydning
3. Lys- og fargefenomenologi

Modul 1 (Fargestyring) består av følgende temaer:
Farger og fargesyn
Fargemåling
Fargemetrikk
Fargerom
Fargeprofiler
Vurdering av bildekvalitet

Modul 2 (Fargers bruk og betydning) består av følgende temaer:
Fargenes kulturhistorie
Goethes fargelære
Fargeordningssystemer (Johannes Itten, Munsell, Natural Colour System)
Fargeharmoni og fargekontrast
Fargesymbolikk
Fargeergonomi

Modul 3 (Lys- og fargefenomenologi) består av følgende temaer:
Lys og mørke
Bilde og avbildning
Fysiologisk betingede farger
Fysisk betingede farger (sprednings-, interferens-, brytnings- og polarisasjonsfarger)
Kjemisk betingede farger
Fargeblanding
Øyet, farger, helhet
Bildeoppfattelse og bildeforståelse


Pedagogiske metoderEssay, forelesninger, labøvelser
Demonstrasjoner
VurderingsformerEssay (teller 30%)
Mappe-evaluering (teller 30%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
Evaluering av essay i modul 1 teller 15 % og evaluering av essay i modul 2 teller 15 %. Skriftlig eksamen gjelder emner i Modul 1 og 2.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Øvingsoppgaver = laboratorieøvelser i modul 1 som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligOle Lund, førsteamanuensis (inntil videre)
Læremidler

Bøker:

  • Understanding color management, Abhay Sharma, New York: Thompson, utgave 2004
  • Farger: en visuell innføring, Tom Teigen, Oslo: Ad Notam Gyldendal, utgave 1994

Annet:

  • Kompendium: Lys- og fargeleksikon, Torger Holtsmark, 2004
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger

Faget tilbys kun Bachelor i mediedesign og Bachelor i mediemanagement.