norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2371 - Digital bildereproduksjon og fargestyring (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten skal ha grunnleggende kunskaper om farge, bilderepresentasjon og bilderelatert digital teknologi. Studentene skal forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent fargegjengivelse i forskjellige medier. De skal kunne anvende dagens teknologi for fargestyring, men også opparbeide en kritisk sans i forhold til teknologiens begrensninger. Studenten skal være i stand til å evaluere forskjellige kvalitetsatributter til teknologi og bilder, både måleteknisk og perseptuelt.

Emnets temaer

Farger og fargesyn
Fargemetrikk og fargemåling
Digital bilderepresentasjon
Digital bildefangsteknologi
Digital bildereproduksjonsteknologi
Fargestyring
Bildebehandling
Bildekvalitet
Systemintegrasjon og programmering

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 30%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligAssistant Professor Peter Nussbaum
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger