norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT2391 - Databaser (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
Mål

studenten har innsikt i grunnleggende teori og praktisk bruk av moderne databaser.

Emnets temaer

Grunnleggende begreperer:
- Strukturering av data
- SQL brukt for datadefinering, datamanipulering og spørring
Databasedesign:
- Konseptuell, logisk og fysisk design
- Databasemodellering med ER- og EER-diagram
- Normalisering: 1. 2. og 3. normalform
Objektorientert relasjonsdatabase
Client-Server:
- Flerbrukerproblematikk
- Sikkerhet
- Transaksjoner
- Samtidighetskontroll
- Låsing

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Obligatoriske øvinger må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelektor Harald Liodden
Læremidler

Bøker:

  • Databaser, Kjell Toft Hansen / Tore Mallaug, Tisip, utgave 1
Erstatter
  • IMT1011 - Databaser I
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Dette emnet er 50 % (database-delen) av IMT2261