norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT3001 - 3D animasjon (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal ha grunnnleggende kunnskap om teknikker innen 3D modellering og animasjon og være i stand til å lage virkelighetstro animasjon med bruk av 3D Studio Max

Emnets temaer


1.Introduksjon, boksmodellering
1.1 Orientere seg i 3D, Bruk av primitiver for modellering
1.2 Modifisering og bruk av "stack"
1.3 Bruk av splines og shapes
1.4 Lyssetting og fargebruk

2.Materialvalg, avanserte objekter
2.1 Legge materialer og bilder på objekter
2.2 Sammensatte objekter (Boolske operasjoner)
2.3 Nett-modellering
2.4 NURBS-objekter

3.Animasjon
3.1 Animasjonskonsepter
3.2 Hierarkier
3.3 Kinematikk
3.4 Space Warp
3.5 Rendering og bruk av Video Post

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske oppgaver, prosjektarbeid
Øvingene i lab. er basert på 3D Studio Max 5.1
VurderingsformerEvaluering av laboratoriearbeid (teller 30%, evalueres av faglærer)
Evaluering av prosjekt(er) (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelektor Svein Gautestad
Læremidler

Bøker:

  • Harnessing 3ds max 5, Ross / Bousquet
Erstatter
  • XV108G - 3D ANIMASJON
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger