norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT3051 - Kompilatorteknikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
  • IMT1081 - Objekt-orientert programmering
Bygger på
  • IMT2001 - Algoritmiske metoder
  • IMT2021 - Algoritmiske metoder

Ett av disse.

Mål

Studentene skal ha kunnskap og ferdigheter til selv å utvikle og forstå enkle kompilatorer og tolkere. Videre skal studentene ha kjennskap til prinsipper for optimalisering, kompilering av objektorienterte språk og registerallokering.

Emnets temaer

Kompilatorens hovedbestanddeler
Leksikalsk analyse: regulære uttrykk
Syntaktisk analyse: BNF og EBNF
Abstrakt syntaks og syntakstrær
LL(n) og LR(1) parsere
Prinsipper for kjørefaseorganisering
Kodegenerering: enkel oversetting til assembly
Prinsipper for optimalisering og feilrapportering

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, oppgaveløsning, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av laboratoriearbeid (teller 10%, evalueres av faglærer)
Evaluering av prosjekt(er) (teller 20%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFørsteamanuensis Ivar Farup
Læremidler

Bøker:

  • Programming Language Processors in Java, D.A.Watt / D.F.Brown, Prentice Hall (ISBN: 0 130 25786 9)

Annet:

  • Kompendier og artikler
Erstatter
  • XS175A - KOMPILATORTEKNIKK
Gjelder fraHøst 2003
Supplerende opplysninger