norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT3101 - Objektorientert systemutvikling (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter
  • IMT2231 - Systemutvikling
  • IMT2242 - Systemutvikling

IMT2242 for studenter som startet H03

Bygger på 
Mål

Studentene skal ha kunnskaper til å reflektere over produktets utviklingstrinn og prosessgangen i inkrementelle og iterative systemutviklingsprosjekter. Studentene skal bli i stand til å gjennomføre analyse og design basert på objektorientert modellering, og kunne anvende modelleringsspråket UML (Unified Modelling Language) og prosessrammeverket Unified Process.  Videre skal de også ha kjennskap til bruk av Patterns ved design av programvare.

Emnets temaer

Inkrementelle og iterative utviklingsprosesser med vekt på Unified Process
Objektorientert analyse med vekt på Use Case
Objektorientert design
UML
Mønstre (Patterns) for arkitektur og design
Bruk av utviklingsverktøy (Rational Suite - Rose og RUP)

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, labøvelser
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 60%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Et gruppeprosjekt og et individuet prosjekt
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligTom Røise, høgskolelektor
Læremidler

Bøker:

  • Applying UML and Patterns - an introduction to Object-Oriented Analysis and Design, Craig Larman

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • IMT3111 - Objektorientert systemutvikling
  • XS181A - OBJEKTORIENTERT SYSTEMUTVIKLING
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger