norsk english

Emnebeskrivelse for IMT3121 - Produksjonsledelse II (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng18
ECTS Credits18
Varighet1 semester (høst)
Duration1 semester (Autumn)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter
  Prerequisite(s)
   Bygger på

    Produksjonsledelse I

    Mål

    Studentene skal i kurset bruke sine tidligere ervervede kunnskaper om publiseringsteknologi. Og anvende dem innenfor produksjonsstyring, produksjonsplanlegging, kalkulasjon og produksjonsøkonomi. Studentene skal beherske teorien og kunne bruke dataverktøy.

    Aim

    The students will use their former aquired knowledge of graphic production and apply it on production management, production planning, calculation and production financing.

    Emnets temaer

    Produksjonsplanlegging
    Markedsstrategi
    Bedriftens infrastruktur
    Salgs- og produksjonsstatistikker
    Budsjettering
    Timeprisberegninger
    Normer
    Kalkulering med dataverktøy
    Arbeidsflyt
    Logistikk
    Simulering av produksjonsprosseser (Witnes)

    Content

    Production planning
    Marketing strategy
    The infrastructure of the company
    Sales and production statistics
    Budgeting
    Man-hour rate
    Norms
    Computer calculations
    Work flow
    Logistics
    Simulation of production processes

    Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, bedriftsbesøk
    Study MethodsLectures, Group Works, Excursions
    VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer (teller 40%)
    Prosjektarbeid (teller 60%)
    Prosjektarbeidet foregår i grupper.
    AssessmentWritten Exam, 5 hours (counts 40%)
    Project Work (counts 60%)
    The project work is done in groups.
    KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
    Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
    Tillatte hjelpemidlerPå prosjektoppgaven: Alle. På individuell eksamen: Boken "Kalkulasjon af tyksager" og Kompendiet "Produksjonsledelse II", Grafisk 2003.
    Obligatoriske arbeidskravObligatoriske gruppe- og individuelle oppgaver må være godkjent av faglærer for å få gå opp til eksamen.
    Course RequirementsCompulsory assignments must be accepted before the exam.
    Faglig overlapp 
    Ansvarlig seksjonInstitutt for informatikk og medieteknikk
    EmneansvarligLeif E. Nordahl
    Læremidler

    Annet:

    • Oppgis ved studiestart
    Erstatter
    • XS132G - PRODUKSJONSLEDELSE II
    GodkjentAvd.styret AT, 190603
    Gjelder fraHøst 2003
    Supplerende opplysninger 
    Supplementary Information