norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT3121 - Produksjonsledelse II (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng18
Varighet1 semester (høst)
SpråkNorsk
Forutsetter
  Bygger på

   Produksjonsledelse I

   Mål

   Studentene skal i kurset bruke sine tidligere ervervede kunnskaper om publiseringsteknologi. Og anvende dem innenfor produksjonsstyring, produksjonsplanlegging, kalkulasjon og produksjonsøkonomi. Studentene skal beherske teorien og kunne bruke dataverktøy.

   Emnets temaer

   Produksjonsplanlegging
   Markedsstrategi
   Bedriftens infrastruktur
   Salgs- og produksjonsstatistikker
   Budsjettering
   Timeprisberegninger
   Normer
   Kalkulering med dataverktøy
   Arbeidsflyt
   Logistikk
   Simulering av produksjonsprosseser (Witnes)

   Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, bedriftsbesøk
   VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer (teller 40%)
   Prosjektarbeid (teller 60%)
   Prosjektarbeidet foregår i grupper.
   KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
   Tillatte hjelpemidlerPå prosjektoppgaven: Alle. På individuell eksamen: Boken "Kalkulasjon af tyksager" og Kompendiet "Produksjonsledelse II", Grafisk 2003.
   Obligatoriske arbeidskravObligatoriske gruppe- og individuelle oppgaver må være godkjent av faglærer for å få gå opp til eksamen.
   Faglig overlapp 
   Ansvarlig seksjonInstitutt for informatikk og medieteknikk
   EmneansvarligLeif E. Nordahl
   Læremidler

   Annet:

   • Oppgis ved studiestart
   Erstatter
   • XS132G - PRODUKSJONSLEDELSE II
   GodkjentAvd.styret AT, 190603
   Gjelder fraHøst 2003
   Supplerende opplysninger