norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT3231 - Informasjonsarkitektur (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter
  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
  • IMT2071 - Ergonomi i digitale medier
Bygger på 
Mål

Ved å trekke veksler på flere etablerte fagtradisjoners tilnærming til bygging av informasjonsarkitekturer skal studenten etter gjennomført fagmodul på en konstruktiv måte kunne bidra til å utvikle rasjonelle og brukervennlige informasjonsarkitekturer for blant annet kommersielle og offentlige nettsteder. Faget introduserer en rekke tradisjoner og ulike prinsipper for kategorisering og organisering av informasjon, bygging av aksesstruktur, og design av navigasjons- og søkeinnretninger. Informasjonsarkitektur har i senere tid utkrystallisert seg som et sentralt kunnskapsfelt ved utvikling av store og komplekse nettsteder, tunge e-handelsprosjekter og interaktive webtjenester. Det er åpenbart at informasjonsarkitekturen legger avgjørende premisser for en applikasjons effektivitet og brukervennlighet.

Emnets temaer

- Klassifisering: hierarkiske klassifikasjonssystemer, fasettbaserte klassifikasjonssystemer
- Indeksering: automatiske metoder, intellektuelle metoder, thesaurusbygging
- Informasjonsgjenfinning: indeksering, søkespråk, matching, rangering, boolske operatorer, metadata
- Informasjonsstrukturer: sekvensiell struktur, matrisestruktur, hierarkisk trestruktur, hyperstruktur
- Lineær hierarkisk informasjonsstrukturering, SGML, XML
- Emnekart
- Sosial navigasjon i «informasjonsrommet»

Pedagogiske metoderGruppearbeid, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er)
Formativ-iterativ underveisevaluering. Summativ evaluering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke bestått. Resultatet (for Bachelor i mediedesign) inngår så i den endelige mappeevalueringen av praktiske prosjekter ved avslutning av studiets tredje og siste år (med bokstavkarakter). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om evalueringsopplegget for dette og andre prosjekttfag ("Praktiske designprosjekter", 50 studiepoeng).
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer og fagassistent)
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligOle Lund, førsteamanuensis (inntil videre)
Læremidler

Bøker:

  • Information architecture for the World Wide Web. Second edition, Louis Rosenfeld & Peter Morville, California: O'Reilly, utgave 2002

Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger

Emnet byr kun på et begrenset antall forelesninger og baserer seg i stor grad på selvstudium og et forholdsvis omfattende gruppeprosjekt som inkluderer en prosjektrapport med en innledende litteraturstudie.

Faget er i utgangspunktet kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign (inngår i mappeevaluering) og Bachelor i mediemanagement.