norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT3271 - Datakommunikasjon II (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter
  • IMT1081 - Objekt-orientert programmering
Bygger på
  • IMT2021 - Algoritmiske metoder
  • IMT2281 - Operativsystemer
Mål

Etter fullført kurs skal studentene
- ha inngående kjennskap til de mest relevante protokoller for datakommunikasjon
- kunne planlegge og implementere et datanettverk

Emnets temaer

-IPv4
-IPv6
-Samkjøring av IPv4 og IPv6
-Adressering
-Routing
-Dynamiske routing protokoller
-Design av nettverk
-Feilsøking
-Ytelsesmåling

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, labøvelser, oppgaveløsning, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 50%, evalueres av faglærer)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelektor Erik Hjelmås
Læremidler

Bøker:

  • TCP/IP Illustrated: The Protocols, W.Richard Stevens, Addison Wesley, utgave 1 (ISBN: 0201633469)

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • XS179A - DATAKOMMUNIKASJON II
Gjelder fraHøst 2003
Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 30 studenter.