norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT3281 - Programutvikling (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
  • IMT1081 - Objekt-orientert programmering
Bygger på
  • IMT2021 - Algoritmiske metoder
Mål

Studentene skal ha ferdigheter i og få en forståelse for hvordan større flertråds vindusbaserte programsystemer bygges opp ved hjelp av moduler og ferdige klassebiblioteker.
Studenten skal ha en inngående forståelse for bruk og konstruksjon av klassebiblioteker for å forenkle og modulisere komplekse systemer.
Studenten skal kunne grunnleggende distribuert programmering.
Etter endt kurs skal studentene ha gode praktiske ferdigheter innen programmering.

Emnets temaer

Bruk av klassebiblioteker
Flertrådsprogrammering
Vindusprogrammering
Distribuert programmering

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, oppgaveløsning, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 55%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 45%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
2 prosjekter, et obligatorisk teller 45 % og karaktersettes A-F, et lite prosjekt som teller 10 % og bedømmes til A (bestått) eller F (ikke bestått).
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelærer Øivind Kolloen
Læremidler

Bøker:

  • Java - how to program, Havey M.Deitel, Prentice Hall (ISBN: 0-13-120236)
Erstatter
  • XS183A - PROGRAMUTVIKLING
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger