norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT3291 - Systemadministrasjon (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter
  • IMT1081 - Objekt-orientert programmering
Bygger på
  • IMT2231 - Systemutvikling
  • IMT2261 - Informasjonsstrukturer og databaser
  • IMT2281 - Operativsystemer
Mål

Studenten skal etter gjennomgått emne kunne
- få brukere, datamaskiner, nettverk og programvare til å fungere sammen
- planlegge og implementere en enkel, stabil og skalerbar infrastruktur
og i en slik infrastruktur kunne
- feilsøke og rette feil
- automatisere standard driftsoppgaver
- håndtere grunnleggende krav til sikkerhet
- dokumentere på en ryddig måte
- yte support til brukerne og organisasjonen

Emnets temaer

- Programmering i Perl
- Planlegging av infrastruktur
- Innstallering og konfigurering av operativsystemer
- Innstallering og konfigurering av standard tjenester (dns, mail og www)
- Brukeradministrasjon
- Automatisering av driftsrutiner
- Tuning og feilsøking
- Overvåking
- Sikkerhet

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, labøvelser, oppgaveløsning, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av laboratoriearbeid (teller 25%)
Evaluering av prosjekt(er) (teller 25%)
Skriftlig eksamen, 2 timer (teller 50%)
To skriftlige 2-timers eksamener, der hver teller 25%.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelektor Erik Hjelmås
Læremidler

Bøker:

  • Principles of Network and System Administration, Mark Burgess, John Wiley and Sons Ltd, utgave 2 (ISBN: 0470868074)

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • XS177A - DRIFT AV FLERBRUKERSYSTEMER
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 30 studenter.