norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT3341 - Produksjonsledelse II (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT2141 - Produksjonsledelse I
Mål

Studenten skal etter gjennomgått emne :
- Ut fra en gitt bedrift kunne utarbeide budsjetter og drive økonomikontroll
- Se sammenhengen mellom produksjon, kostnader og økonomi
- Kunne drive problemløsning i praksis

Emnets temaer

Produksjonsplanlegging
Bedriftens infrastruktur
Salgs- og produksjonsstatistikker
Budsjettering
Timeprisberegninger
Produksjonsnormer
Produksjonsplanlegging
Kalkulering med dataverktøy
Arbeidsflyt
Logistikk

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, gruppearbeid, veiledning
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 30%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjekteksamen foregår i grupper.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Emnets kompendie med notater.
Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelærer Leif E. Nordahl
Læremidler

Annet:

  • Kompendium: Produksjonsledelse II 2004, Leif E. Nordahl
  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter
  • XS132G - PRODUKSJONSLEDELSE II
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Anbefalt støtteliteratur:
Kompendie: Leif E. Nordahl. Produksjonsledelse I. 2004.
Hoffmann Christensen og Hoffland. Kalkulation af tryksager. ISBN 8788263681
Kjell Gunnar Hoff: Bedriftens økonomi
Larry P. Ritzman og Lee J. Krajewski: Founddations of Operations Management