norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT3361 - Estetikk og fortolkningsteori (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal gjøre seg kjent med estetisk teori og kunstteori, samt filologisk fortolkningsteori i form av moderne litteraturteori. Alle designede produkter har en markant estetisk såvel som semantisk dimensjon eller funksjon. Design oppfattes også ofte som en aktivitet som har å gjøre med kunstnerisk eller personlig uttrykk. Emnet gir i den forbindelse en innføring i moderne kunstteori og moderne estetisk teori. Emnet fokuserer også på det problematiske forholdet mellom intensjon og fortolkning som gjelder all mellommenneskelig kommunikasjon. Dette forholdet aksentueres ofte i designsammenheng, der den designede bruksgjenstandens ytre karakteristika tilsynelatende er det eneste som medierer mellom designeren på den ene siden og et stort antall brukere eller lesere på den andre siden. I den forbindelse anvendes en innføring i moderne litteraturteorier som et katalyserende verktøy for å problematisere forholdet mellom intensjon og fortolkning.

Emnets temaer

Estetisk teori
Kunstteori
Litteraturteori

Pedagogiske metoderEssay, forelesninger
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er)
Evaluering av prosjekt(er) = evaluering av to essay. Formativ-iterativ underveisevaluering av essayene. Summativ karakterevaluering etter avsluttet semester.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligOle Lund, førsteamanuensis (inntil videre)
Læremidler

Bøker:

  • Distinksjonen: en sosiologisk kritikk av dømmekraften, Pierre Bourdieu [1979], Oslo: Pax, utgave 1995
  • Literary theory: an introduction, Terry Eagleton (1983), Oxford: Blackwell, utgave 1996
  • Kunst: en begrepsavvikling, Lars Svendsen, Oslo: Universitetsforlaget, utgave 2000
Erstatter 
Gjelder fraVår 2006
Supplerende opplysninger

Faget er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign eller maksimum 25 studenter.