norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT3911 - Hovedprosjekt (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng20
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter

  Kandidaten må ha bestått 90 av de 120 studiepoengene fra 1. og 2. studieår innen 1. oktober det studieåret hovedprosjektet skal utføre

  Bygger på 
  Mål

  Etter gjennomført hovedprosjekt har studenten kompetanse til å:
  - utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art.
  - planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
  - forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
  - forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
  - vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

  Emnets temaer

  Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

  Pedagogiske metoderProsjektarbeid, veiledning
  VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er)
  Prosjektet evalueres på grunnlag av arbeidsmetodikk/prosess, presentasjon (skriftlig og muntlig) og faglige vurderinger
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravMuntlig fremlegg
  Rapport(er)
  Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
  Prosjektet må levere inn obligatoriske delrapporter i løpet av prosjektperioden og må presentere sluttresultatet muntlig (i gruppe)
  Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
  Emneansvarlig 
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2004
  Supplerende opplysninger

  - Prosjektoppgaven bør, om mulig, bli gitt av og utført i samarbeid med en bedrift eller offentlig etat.
  - Høgskolen har anledning til å prioritere prosjektoppgaver definert innen instituttets satsningsområder og av høgskolens samarbeidspartnere.
  - Avdelingens ledelse avgjør og godkjenner hvilke prosjekter som skal settes i gang.
  - Se også "Retningslinjer for hovedprosjekt ved HiG".