norsk english

Emnebeskrivelse for IMT4001 - Digital medierepresentasjon (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
LevelPostgraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • REA4001 - Matematikk 40
Mål

Studentene skal kunne vise en grunnleggende forståelse for hvordan man representerer, behandler, komprimerer og lagrer digital multimedia (lyd, bilde, og film/video) og kunne redegjøre for hvordan valg av format influerer på resulterende kvalitet.

Aim

The students will get a basic understanding of how digital multimedia (audio, image, and film/video) is represented, processed, compressed and stored and how different formats affect the quality of the media object.

Emnets temaer

Persepsjon og digital representasjon
Sampling og kvantisering
Inn/ut-enheter
Grunnleggende digital signalbehandling
Komprimering av mediedata
Filformater
Farger
3d-grafikk

Content

Perception and digital media representation
Sampling and quantization
Input/output devices
Fundamental digital signal processing
Compression of media data
File formats
Colour
3D graphics

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
Study MethodsLectures, Exercises
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)
AssessmentWritten Exam, 5 hours (evaluated by lecturer and an examiner)
Each part must be individually approved of.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Course RequirementsExercises (must have been approved by lecturer)
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig1.amanuensis Jon Yngve Hardeberg
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • XSIV104 - SIGNALBEHANDLING I MULTIMEDIA
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger