norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT4001 - Digital medierepresentasjon (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • REA4001 - Matematikk 40
Mål

Studentene skal kunne vise en grunnleggende forståelse for hvordan man representerer, behandler, komprimerer og lagrer digital multimedia (lyd, bilde, og film/video) og kunne redegjøre for hvordan valg av format influerer på resulterende kvalitet.

Emnets temaer

Persepsjon og digital representasjon
Sampling og kvantisering
Inn/ut-enheter
Grunnleggende digital signalbehandling
Komprimering av mediedata
Filformater
Farger
3d-grafikk

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig1.amanuensis Jon Yngve Hardeberg
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • XSIV104 - SIGNALBEHANDLING I MULTIMEDIA
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger