norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT4031 - Grafisk kommunikasjon (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten har kunnskaper om trykte produkter og om de prosesser som benyttes til produksjon av papirbasert produksjon. Studentene har oversikt over sentrale parametere for gjengivelse av bilde-, grafikk- og tekstinformasjon i trykkprosessen. Dehar kunnskap om og ferdigheter i redaksjonell manuskriptbearbeiding, sideutforming og bearbeiding av bilder og grafikk.

Emnets temaer

Modul A  Typografi:
Grafisk kommuninikasjon: introduksjon.Manuskriptbehandling og tegnsetting. Orddeling og justering.  Skriftkunnskap og detaljtypografi. Skrift- og typografihistorie. Bokens arkitektur. Ombrekking: emnestruktur kontra artefaktstruktur.  Komposisjon og sideutforming. Aksesstruktur og navigasjon.

Modul B  Digital bildereproduksjon:
Farger og fargesynet, fargemetrikk, fargemåling, bildereproduksjonsutstyr/teknologi, prepress, «cross-media reproduction», colour management (fargestyring), vurdering av bildekvalitet.

Modul C  Trykk og ferdiggjøring:
Utviklingen innen trykk og ferdiggjøring, trykkmetoder, trykkformfremstilling, ulike trykkpressers oppbygging, proofing, (prøvetrykk), ferdiggjøring og bokbinding,
materialer brukt i grafisk produksjon.

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, obligatoriske oppgaver
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFørstelektor Sven Erik Skarsbø
Læremidler

Bøker:

  • Understanding Digital Color, Phil Green Phil, GATFPress Pittsburgh, utgave 2
  • Handbook of print media: Technologies and production methods/ed, Helmut Kipphan, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York (ISBN: 3-540-67326-1)
  • Bokstav, bilde, budskap: lærebok i typografi, Øyvin Rannem, Oslo: Universitetsforlaget, utgave 1988
  • Skriveregler (utgave 7 eller nyere; bokmål eller nynorsk), Finn Erik Vinje, Oslo: Aschehoug, utgave 1998
  • Real World Color Management, Bruce Fraser / Chris Murphy / Fred Bunting, PeachPit Press Berkeley CA
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger