norsk english

Emnebeskrivelse for IMT4051 - Kryptologi (2003/2004)

Faglig nivåHøyere grad
LevelPostgraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
Varighet1 semester (høst)
Duration1 semester (Autumn)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Studentene skal ha god forståelse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) for fagets innhold, definert av fagets emner.

Aim

The students should have a solid understanding (knowledge, abilities and attitudes) of the course contents, defined by the course topics.

Emnets temaer

Informasjonsteori
Tallteori
Modulær aritmetikk
Blokk- og flytchiffer
Symmetriske og asynmmetriske kryptosystemer
DES og AES
RSA
Nøkkeldistribusjon
Elliptisk kurve kryptografi
En-veis funksjoner

Content

Information theory
Number theory
Modular arithmetics
Block and stream ciphers
Symmetric and asymmetric cryptosystems
DES and AES
RSA
Key distribution
Elliptic curve cryptography
One-way functions

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver
Study MethodsLectures, Mandatory Assignments
VurderingsformerMer informasjon vil bli gitt ved semesterstart
AssessmentMore information will be given at the start of the semester
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidlerKalkulator
Obligatoriske arbeidskravMer informasjon vil bli gitt ved semesterstart
Course RequirementsMore information will be given at the start of the semester
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonInstitutt for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig 
Læremidler

Bøker:

  • Cryptography: Theroy and Practice, D.R.Stinson, Chaman & Hall /CRC
Erstatter 
GodkjentAvd.styret At, 190603
Gjelder fraHøst 2003
Supplerende opplysninger 
Supplementary Information