norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT4051 - Kryptologi (2003/2004)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng10
Varighet1 semester (høst)
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal ha god forståelse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) for fagets innhold, definert av fagets emner.

Emnets temaer

Informasjonsteori
Tallteori
Modulær aritmetikk
Blokk- og flytchiffer
Symmetriske og asynmmetriske kryptosystemer
DES og AES
RSA
Nøkkeldistribusjon
Elliptisk kurve kryptografi
En-veis funksjoner

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver
VurderingsformerMer informasjon vil bli gitt ved semesterstart
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidlerKalkulator
Obligatoriske arbeidskravMer informasjon vil bli gitt ved semesterstart
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonInstitutt for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig 
Læremidler

Bøker:

  • Cryptography: Theroy and Practice, D.R.Stinson, Chaman & Hall /CRC
Erstatter 
GodkjentAvd.styret At, 190603
Gjelder fraHøst 2003
Supplerende opplysninger