norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT4051 - Kryptologi (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkEngelsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten skal etter gjennomgått fag ha tilegnet seg:
- et matematisk fundament for å forstå de mest brukte kryptoalgoritmene.
- forståelse for hvordan kryptologi gir opphav til konfidensialitet, integritet, ikke-fornekting og autentisering.
- forståelse av kryptoalgoritmenes anvendelsesområder og begrensninger.

Emnets temaer

Informasjonsteori
Tallteori
Modulær aritmetikk
Blokk- og flytchiffer
Symmetriske og asynmmetriske kryptosystemer
DES og AES
RSA
Nøkkeldistribusjon
Elliptisk kurve kryptografi
En-veis funksjoner

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske oppgaver
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 30%, evalueres av faglærer)
Oppgaveløsning (teller 20%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Oppgaveløsning er 2 delprøver, 1 skriftlig og 1 muntlig (10 % på hver)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelektor Erik Hjelmås
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 50 studenter