norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT4071 - Medieøkonomi (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT4061 - Mediekunnskap
Mål

Studentene forstår hvordan verdier skapes i ulike typer bedrifter og hvordan innføring av digitale teknologier endrer de økonomiske forutsetningene for bedrifter og andre økonomiske aktører.

Emnets temaer

- Informasjonsøkonomi, informasjon som verdiskapningsfaktor i samfunnet
- Prising av informasjon
- Nettverksøkonomi
- Fastlåsing
- Samarbeid og kompatibilitet
- Elektronisk samhandling
- Markedets respons til teknologiutviklingen
- Forutsetninger for medieøkonomisk suksess

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 30%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig1.amanuensis Christian Persson
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger