norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT4091 - Rettslige aspekter ved informasjonssikkerhet (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
Første halvdel av semesteret
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT4161 - Informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur
Mål

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å redegjøre for rettslige forhold som er særlig relevante for arbeidet med informasjonssikkerhet. Dette gjelder spesielt den rettslige reguleringen av forhold som har betydning for ivaretakelse av konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Emnets temaer

Allment om rettssikkerhet og informasjonsfrihet
Oversikt over rettslige spørsmål knyttet til systemutvikling
Personvern
Sikkerhetsloven
Datakriminalitet
Elektroniske signaturer
Elektronisk samhandling med forvaltningen
Informasjonssikkerhet i kredittforetak mv

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Oppgis ved semesterstart
Obligatoriske arbeidskravRapport(er)
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligAvd. for forvaltningsinformatikk (AFIN), UiO v/ prof.Dag Wiese Schartum
Læremidler

Bøker:

  • Personvern i informasjonssamfunnet, Dag Wiese Schartum / Lee Bygrave, Fagbokforlaget, utgave 1 (ISBN: 82-450-0120-1)

Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter 
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 50 studenter.