norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT4101 - Sikkerhet i distribuerte systemer (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT4051 - Kryptologi
Mål

Studentene skal etter gjennomgått fag
- ha god forståelse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) for emnets innhold
- ha forstått de grunnleggende problemstillingene innenfor nettverkssikkerhet
- ha omfattende kunnskap om sikkerhetstjenester og protokoller for å sikre konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, autentisering og ikke-fornekting
- kunne anvende typiske sikkerhetsprogramvarer innenfor kommunikasjon i nettverk
- ha tilegnet seg et grunnlag for å videreutvikle faget og egen kompetanse

Emnets temaer

Digitale signaturer
Public-Key Infrastructure (PKI) og Trusted Third Party (TTP)
Meldingsautentisering
Nettverkssikkerhet (Kerberos)
Epost sikkerhet
VPN teknologi (IPSec)
WWW sikkerhet (SSL/TLS/SET)
Sikkerhet i webtjenester
Brannmurer
Intrusion detection systemer (IDS)

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, prosjektarbeid
VurderingsformerOppgis ved semesterstart
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelektor Erik Hjelmås
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 50 studenter