norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT4131 - Utvikling av databasesentrerte mediesystemer (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng20
VarighetHøst og vår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten skal etter gjennomgått emne kjenne til og kunne analysere:
- vanlige modeller for strukturering av multimedia data og metadata
- forskjeller, likheter og samspill mellom forskjellige modelltyper
- prinsipper for innholdsbaserte søkesystemer
- komponenter og teknologier som inngår i databasesentrerte mediesystemer

og skal - alene og i gruppe med andre - kunne utvikle og anvende:
- konseptuelle modeller for bruk i databasesentrerte mediesystemer
- verktøy for data-transformasjoner
- komponenter og delsystemer som kan inngå i databasesentrerte mediesystemer
- innholdsbaserte søkesystemer

Emnets temaer

Databasesentrert medievirksomhet, komponenter og teknologier
N-lags arkitekturer
Web-baserte teknologier og teknikker
Separasjon av innhold og presentasjon
Databasemodeller
Oppmarkeringsmodeller
Metadata formater og standarder
Data validering, data aksess og data transformasjoner
Dataintegritet og konsistens
Integrasjon av historiske og nye data, versjonskontroll
Lagring og administrasjon av multimedia data
Strømmende datatyper
Innholdsbaserte søk i tekst, bilde, lyd og video

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 40%, evalueres av faglærer)
Mappe-evaluering (teller 20%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 40%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
Mappen består av 4 individuelle oppgaver.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligProfessor Rune Hjelsvold
Læremidler

Bøker:

  • XML In A Nutshell, E.R.Harald/W.S.Means, O'Reilly, 2nd eition, utgave 2002 (ISBN: 0596002920)
  • Web Database Applications with PHP&MySQL, H.E.Williams/D.Lane, O'Reilly 2nd Edition, utgave 2 (ISBN: 0596005431)
  • Fundamentals of Database Systems, R.Elmasri/S.B.Navathe, Perason Addison Wesley, 4th Edition, utgave 2003 (ISBN: 0321122267)
  • Multimedia Database Management Systems, G.Lu, Artech House Publishers, utgave 1999 (ISBN: 0890063427)

Annet:

  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter 
Gjelder fra 
Supplerende opplysninger