norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT4161 - Informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal etter gjennomgått fag:
være meget godt kjent med de grunnleggende begreper i informasjonssikkerhet
forstå sikkerhet i operativsystemer og databaser
forstå de generelle problemene innen programvaresikkerhet
ha god kunnskap om problemene med vilkårlighet
ha dyp kunnskap om de mest utbredte sårbarheter innen programvare herunder Buffer Overflow, Race Conditions, Input Validation, m.fl.
ha en meget god generell forståelse av programvaresystemers sårbarheter og hvordan de oppstår

Emnets temaer

Innføring til informasjonssikkerhet med dekning av områder som:
Identifisering, autentisering, autorisering og aksesskontroll.
Sikkerhetsmodeller.
Praktisk sikkerhet i utbredte OS.
Databasesikkerhet.
Systemutvikling og arkitekturprinsipper for programvaresikkerhet
Vurdering av teknologi som programmeringsspråk, operativsystemer og autentisering
Sikkerhetsanalyse av systemer, attack trees og kode-nivå sikkerhetsgranskningsverktøy
Buffer overflow, race conditions og andre vanlige trusler for programvareløsninger
Problemet med vilkårlighet og determinisme

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, oppgaveløsning, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 50%, evalueres av faglærer)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligHøgskolelektor Erik Hjelmås
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • IMT4121 - Systemutvikling og sikkerhetsarkitektur
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 50 studenter.