norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT4351 - Medierett (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT4061 - Mediekunnskap
Mål

Studenten har kunnskap om sentrale problemstillinger innen medierett – der konteksten er elektronisk publisering i både nasjonal og internasjonal sammenheng.

Emnets temaer

I
- Kort om juridisk metode og gjenfinning av rettskilder på nettet
II
- Opphavsrett og åndsverk
- Brukerinteresser kontra kommersielle interesser
- Offentliggjørelse og utgivelse
- Plagiatvurdering
- Piratkopiering
- Lisensiering
III
- Patentrett
- Mønsterrett
- Varemerkerett

Pedagogiske metoderEssay, forelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring
Arbeidet er case-orientert, dvs. casene er utgangspunktet for arbeidet. Lovtekst og litteratur er hjelpemidler for å løse casene.
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 30%, evalueres av faglærer)
Hjemmeeksamen, 24 timer (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskrav3 oppgaver må løses og bestås for å få adgang til eksamen
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFørstelektor II Anne Oline Haugen
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fra 
Supplerende opplysninger