norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT5031 - Fordypning i medieteknologi (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter

  Minst 40 studiepoeng fra 1. år av masterstudiet

  Bygger på 
  Mål

  Studenten har dybdekunnskap innen medieteknologi med utgangspunkt i en selvvalgt oppgave innen fagfeltet.

  Emnets temaer

  Tema for fordypningsemnet velges blant emner som tilbys av det medietekniske fagmiljøet innen Institutt for informatikk og medieteknikk. Prosjektoppgaven velges i samråd med en av emnets veiledere.
  Aktuelle temaer er for eksempel:
  - Fargevitenskap og digital fargebildeteknologi
  - Flermedial publisering og kvalitetskontroll
  - Komprimering og koding av mediedata
  - Multimediedatabaser og interaktive anvendelser
  - Ergonomi og brukersentrert design
  - Grafikk, 3D, informasjonsvisualisering og virtuell virkelighet

  Pedagogiske metoderProsjektarbeid, veiledning
  VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor)
  Muntlig, individuelt (teller 30%, evalueres av faglærer og egen sensor)
  Hver av delene må bestås separat.
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravTema og prosjektoppgave skal godkjennes senest en måned etter semesterstart. Statusrapport leveres midtveis i prosjektet.
  Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
  EmneansvarligProfessor Rune Hjelsvold
  Læremidler

  Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2004
  Supplerende opplysninger