norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT5041 - Sikkerhetsmetrikker (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
Første halvdel av semesteret
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter

  Min. 30 studiepoeng fra 1.året på Master i informasjonssikkerhet

  Bygger på 
  Mål

  Studenten skal forståelsen av
  • Hvordan formulere sikkerhetsrelaterte mål – hvilke sikkerhetsrelaterte mål kan være relevante?
  • Hvilke valg som finnes når det gjelder sikkerhetsambisjonsnivå?
  • Hvordan ambisjonsnivå kan spesifiseres?
  • Hvordan dokumentere at en har nådd ambisjonsnivået?

  Emnets temaer

  * Motivasjon – sikkerhet i en økonomisk, psykologisk og sosiologisk kontekst.
  * Kontrovers i forbindelse måling av sikkerhet
  * Måling av sikkerhet: Skalaer, gyldighet og pålitlighet.
  * Taxonomi for sikkerhetsmetrikker
  * Metodikk – hvordan identifisere og definere sikkerhetsindikatorer/metrikker
  * Teori for modellering og analyse av fiendtlig aktivitet
  * Eksempel på indikatorer/metrikker
  * Metoder for eksperimentell analyse av informasjonssikkerhet
  * Analyse av godhet på passord
  * Verktøystøtte for metricsarbeid
  * State of the art/forskningsmessige utfrodringer- gjennomgang av resultater fra aktuelle workshops

  Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid, veiledning
  VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
  Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
  Hver av delene må bestås separat.
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
  Obligatoriske arbeidskravMuntlig fremlegg (50% må være godkjent av faglærer og egen sensor)
  Prosjektoppgave(r) (50% må være godkjent av faglærer)
  Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
  EmneansvarligProfessor Einar Snekkenes
  Læremidler

  Annet:

  • Artikler (i hovedsak tilgjengelig elektronisk)
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2003
  Supplerende opplysninger

  Emnet har plass til max. 30 studenter.