norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT5071 - Autentisering (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
Andre halvdel av semesteret
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter

  Min 30 studiepoeng fra 1. året på Master i informasjonssikkerhet

  Bygger på 
  Mål

  Studenten skal få økt forståelse av
  * ulike autentiseringsmetoder som passord/pin, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, stemmegjennkjenning, tokenbaserte løsninger.
  * hvordan autentisreingsmetoder kan evalueres med hensyn på sikkerhetsmessig styrke

  Emnets temaer

  *Autentisering i en sikkerhetskontekst. Hva er rimelige antagelser med hensyn på opponentens kapabiliteter.
  *Utvalgte autentiseringsteknikker som f eks passord/pin, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, stemmegjennkjenning, tokenbaserte løsninger.

  Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske oppgaver, prosjektarbeid, veiledning
  VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
  Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
  Hver av delene må bestås separat.
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
  EmneansvarligProfessor Einar Snekkenes
  Læremidler

  Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2004
  Supplerende opplysninger

  Emnet har plass til max. 30 studenter.