norsk english

Emnebeskrivelse for IMT5072 - Autentisering (2005/2006)

Faglig nivåHøyere grad
LevelPostgraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetHøst
Første halvdel av semesteret
DurationAutumn
First half of semester
SpråkEngelsk
LanguageEnglish
Forutsetter

  Min 30 studiepoeng fra 1. året på Master i informasjonssikkerhet

  Prerequisite(s)

   30 ECTS from Master of Information Security

   Bygger på 
   Mål

   Studenten skal få økt forståelse av
   * ulike autentiseringsmetoder f eks passord/pin, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, iris, tokenbaserte løsninger.
   * hvordan autentisreingsmetoder kan evalueres med hensyn på sikkerhetsmessig styrke

   Aim

   Give the students an improved understanding of
   * different authentication methods for example passwods/PIN, fingerprint, facial recognition, iris, tokens.
   * how authentication methods can be tested

   Emnets temaer

   *Autentisering i en sikkerhetskontekst. Hva er rimelige antagelser med hensyn på opponentens kapabiliteter.
   *Utvalgte autentiseringsteknikker som f eks passord/pin, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, iris, tokenbaserte løsninger.

   Content

   * Authentication in a security context. What can one assume with respect to adversary capabilities?
   * Selected authentication methods for example passwods/PIN, fingerprint, facial recognition, iris, tokens.

   Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid, veiledning
   Study MethodsLectures, Project Works, Tutoring
   VurderingsformerMappen består av en skriftlige prøve og en prosjektoppgave. Presentasjonsmappe er identisk med arbeidsmappe, det er ikke mulighet for forbedring av innleverte arbeider, men karakter settes ut fra en helhetsvurdering.
   AssessmentThe portfolio is composed of one written test and one project assignment. Presentation portfolio is identical to work portfolio, there are no oppurtunities for improving already delivered parts, but the final grade will be based on an evaluation of the entire portfolio.
   KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
   Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
   SensorordningEkstern sensor retter utvalg av besvarelsene
   Gjennomføring av kontinuasjon

   Hele emnet må tas på nytt. Det er ingen klagerett til enkeltdeler av mappen, kun hele mappen med helhetsvurdering.

   Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
   Obligatoriske arbeidskravIngen
   Course RequirementsNone
   Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
   EmneansvarligStipendiat Kirsi Helkala
   Læremidler

   Bøker:

   • Oppgis ved studiestart
   Erstatter 
   Faglig overlapp 
   Gjelder fraHøst 2005
   Supplerende opplysninger

   Emnet har plass til max. 30 studenter.