norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT5072 - Autentisering (2005/2006)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
Første halvdel av semesteret
SpråkEngelsk
Forutsetter

  Min 30 studiepoeng fra 1. året på Master i informasjonssikkerhet

  Bygger på 
  Mål

  Studenten skal få økt forståelse av
  * ulike autentiseringsmetoder f eks passord/pin, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, iris, tokenbaserte løsninger.
  * hvordan autentisreingsmetoder kan evalueres med hensyn på sikkerhetsmessig styrke

  Emnets temaer

  *Autentisering i en sikkerhetskontekst. Hva er rimelige antagelser med hensyn på opponentens kapabiliteter.
  *Utvalgte autentiseringsteknikker som f eks passord/pin, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, iris, tokenbaserte løsninger.

  Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid, veiledning
  VurderingsformerMappen består av en skriftlige prøve og en prosjektoppgave. Presentasjonsmappe er identisk med arbeidsmappe, det er ikke mulighet for forbedring av innleverte arbeider, men karakter settes ut fra en helhetsvurdering.
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  SensorordningEkstern sensor retter utvalg av besvarelsene
  Gjennomføring av kontinuasjon

  Hele emnet må tas på nytt. Det er ingen klagerett til enkeltdeler av mappen, kun hele mappen med helhetsvurdering.

  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
  EmneansvarligStipendiat Kirsi Helkala
  Læremidler

  Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
  Erstatter 
  Faglig overlapp 
  Gjelder fraHøst 2005
  Supplerende opplysninger

  Emnet har plass til max. 30 studenter.