norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT5091 - Strategi (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
Første halvdel av semesteret
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter

  Min. 30 studiepoeng fra 1. året master i informasjonssikkerhet

  Bygger på 
  Mål

  Innføring i utvalgte strategiske emner. Studenten skal forstå hvordan verdier skapes i forskjellige typer bedrifter, hva det innebærer å konkurrere i et oligopol/duopol og metoder for å ta strategiske avgjørelser under usikkerhet.

  Emnets temaer

  Forskjellene mellom verdikjeder, verdinettverk og verdiverksteder. Eksempler på slike bedrifter.
  Monopoldannelse i konkurransemarkeder: Nettverkseksternaliteter og winner-takes-all-markeder. Coopetition.
  Avgjørelser under usikkerhet. Opsjoner og fleksibilitet. Porteføljestyring.
  Noen elementer fra spillteorien. Fangens dilemma og konkurranse i et duopol. Nash-likevekt.

  Pedagogiske metoderEssay, forelesninger
  Forelesninger og essays. Essayene kan rettes inn mot studentens spesialområder. Essayene utføres gjerne som gruppearbeid (maksimalt 4 pr gruppe).
  VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer (evalueres av faglærer)
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
  Obligatoriske arbeidskravRapport(er) (må være godkjent av faglærer)
  Essay på minimum 3 sider og maksimum 5 sider (font 12) av utvalgt emne. Forslag til emner gis ut ved undervisningens start. Innleveringsfrist (nest siste undervisningsbolk).
  Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
  EmneansvarligProfessor Jan Arild Audestad
  Læremidler

  Bøker:

  • Information Rules: A strategic Guide to the Network Economy, C. Shapiro / H. R. Varian, Harvard Business School Press, utgave 1999
  • Decision Making under Uncertainty: The Art of Modeling, S.W.Wallace, Molde University College, utgave 1

  Annet:

  • Oppgis ved studiestart
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2004
  Supplerende opplysninger

  Obligatorisk fremmøte på forelesningene for å kunne gå opp til eksamen.

  To lettleste bøker som gir betydelig innsikt er følgende (ikke obligatoriske, men nyttige for de som kommer til å arbeide med strategi i fremtiden):
  H. Drummond, The Art of Decision Making: Mirrors of Imagination, Masks of Fate, John Wiley
  L. Mérö, Moral Calculations: Game Theory, Logic and Human Frailty, Springer 1998