norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT8011 - Grunnleggende datateknikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten har generelle teoretiske og praktiske kunnskaper innen datateknologi og databaser.

Emnets temaer

- Datamaskinens oppbygning og virkemåte, operativsystem, generell programvare.
- Lagringsmedier, filformater, kompresjon, databaser.
- Generelt om data- og telekommunikasjon, nettverk, Internett/Intranett.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 6 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravGruppevis prosjektoppgave: rapport og presentasjon
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Halgeir Leiknes
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • IMT8001 - Grunnleggende datateknikk
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger