norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IPR1001 - Introduksjonspraksis (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng9
VarighetHøst-vår-høst
04HBSPLD, høst og høst. 04HSPLH, høst og vår.
SpråkNorsk
Forutsetter
  • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

Deltagelse i basisgrupper i sekvens 1 Underskrevet taushetsløfte.

Bygger på 
Mål

Studenten oppnår erfaring med sykepleieryrket i et samarbeid med andre yrkesgrupper.
Studenten utfører forsvarlig grunnleggende stell og pleie med direkte veiledning.
Studenten utfører generelle hygieniske prinsipper  under direkte veiledning

Emnets temaer

Å være syk og hjelpetrengende. Sykepleie som yrke.

Pedagogiske metoderPraksis, refleksjon
Erfaringslæring med veiledning i basisgrupper.
VurderingsformerPraksisevaluering
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravPraksis (50% må være godkjent av faglærer)
Øvingsoppgaver (50% må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelærer Siv Sønsteby Nordhagen
Læremidler

Bøker:

  • Se litteraturliste, .
Erstatter
  • XIP-1 - Introduksjonspraksis
Gjelder fraHøst 2000
Supplerende opplysninger

Ang. læremidler : se undervisningsplanen for 04HBSPLH/04HBSPLD.