norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for K1044 - Teknologi og metode (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng6
VarighetHøst og vår
Vil variere, avhengig av oppstartdato
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

TEKNOLOGI OG METODE har som hensikt å øke deltagerens refleksjon og kompetanse om teknologi på flere nivå:
a) i forhold til samfunnet generelt,
b) i forhold til helsevesenet spesielt og
c) spesifikt i forhold til medisinsk metodikk.

Emnets temaer

Helsefaglig vitenskapsteori
Medisinsk statistikk
Teknologivurdering
Teknologi og samfunn
Helsefaglig teknologi og etikk

Pedagogiske metoderNettbasert læring, oppgaveløsning, samling(er) / seminar(er)
VurderingsformerFlervalgstest(er) (teller 40%, evalueres av faglærer)
Oppgaveløsning (teller 60%, evalueres av faglærer)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave(r)
4 stk
Ansvarlig instituttInstitutt for helseteknologiske fag
EmneansvarligDr.philos Bjørn Hofmann
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2002
Supplerende opplysninger