norsk english

Emnebeskrivelse for K1098 - Grunnleggende vitenskapsteori (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng6
ECTS Credits6
VarighetHøst
DurationAutumn
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Etter endt emne skal studenten:
- Oppnå innsikt i vitenskapelig arbeidsmåte og filosofi og lære å bruke denne i praktisk forsknings- og utviklingsarbeid
- Oppnå innsikt i vitenskapelig tenkning som plasserer vitenskapen som uttrykksform, dens normer og praksis i samfunnet og som yrkesutøvelse i et prinsipielt perspektiv
- Oppøve etisk bevissthet i forskningssammenheng både når det gjelder forskerens forhold til ulike brukergrupper og måten disse blir ivaretatt på i skriftlige fremstillinger

Aim

.

Emnets temaer

- Vitenskap og vitenskapelig metode
- Vitenskapens normsystemer
- Vitenskap og verdifrihet
- Metodologier som normative systemer
- Vitenskap og velferd
- Vitenskapens språk, åpent eller lukket
- Vitenskapsfilosofi knyttet til profesjonelt omsorgsarbeid

Content

.

Pedagogiske metoderForelesninger, refleksjon, veiledning
Study MethodsLectures, Reflection, Tutoring
VurderingsformerEssay
AssessmentEssay
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Etter avtale med emneansvarlig

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Course RequirementsNone
Ansvarlig instituttInstitutt for helse- og sosialfag
EmneansvarligFørstelektor Torbjørn Andersen
Læremidler 
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger