norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for K1098 - Grunnleggende vitenskapsteori (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng6
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Etter endt emne skal studenten:
- Oppnå innsikt i vitenskapelig arbeidsmåte og filosofi og lære å bruke denne i praktisk forsknings- og utviklingsarbeid
- Oppnå innsikt i vitenskapelig tenkning som plasserer vitenskapen som uttrykksform, dens normer og praksis i samfunnet og som yrkesutøvelse i et prinsipielt perspektiv
- Oppøve etisk bevissthet i forskningssammenheng både når det gjelder forskerens forhold til ulike brukergrupper og måten disse blir ivaretatt på i skriftlige fremstillinger

Emnets temaer

- Vitenskap og vitenskapelig metode
- Vitenskapens normsystemer
- Vitenskap og verdifrihet
- Metodologier som normative systemer
- Vitenskap og velferd
- Vitenskapens språk, åpent eller lukket
- Vitenskapsfilosofi knyttet til profesjonelt omsorgsarbeid

Pedagogiske metoderForelesninger, refleksjon, veiledning
VurderingsformerEssay
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Etter avtale med emneansvarlig

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for helse- og sosialfag
EmneansvarligFørstelektor Torbjørn Andersen
Læremidler 
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger