norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for MAS1001 - Design materialer (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
Varighet1 semester (vår)
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Å gi en grunnleggende forståelse for bruk og valg av design materialer.Oppbygging (struktur), egenskaper, behandling og anvendte kontrollmetoder.

Emnets temaer

METALLISKE MATERIALER:
- MODUL 1 (1ects)
- Metallenes krystallinske natur.
- Metallografiske metoder.  
- Faser og fasediagrammer . Legeringer. Størkning.
- MODUL 2 (1ects)
- Deformasjon av metaller og legeringer.  
- Generelle fremgangsmåter til å styrke metallene. Kinetikk.
- Avspenning, rekrystallisering og kornvekst.
- MODUL 3 (1ects)
– Mekaniske egenskaper og prøving av dem. Destruktiv testing.
- Ikke destruktiv testing (Non Destructiv Testing).
- MODUL 4 (1ects)
- Jern- karbonlegeringer, likevektstrukturer.
- Varmebehandling av stål. Teoretisk grunnlag.
- Aluminium og Aluminiumlegeringer.
ANDRE MATERIALER:
- MODUL 5 (1ects)
- Plastmaterialer (polymerer), en innføring.
- Kompositter og keramer, en kort oversikt.

Pedagogiske metoderForelesninger, lab-arbeid, gruppearbeid
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidlerKalkulator, tabeller
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Laboratorierapporter
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for maskinfag
EmneansvarligHenning Johansen
Læremidler

Bøker:

  • Metalliske materialer, A.A.Næss, Tapir

Annet:

  • Kompendier og artikler
Erstatter
  • XL175M - DESIGN MATERIALER
GodkjentAvd.styret AT, 190603
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger