norsk english

Emnebeskrivelse for MAS1021 - Design Prosjekt I (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
Varighet1 semester (høst)
Duration1 semester (Autumn)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Å gi en grunnleggende praktisk trening for designprosessen fra ide til ferdig produkt.

Aim

To give the students basic knowledge about design project. Give the students basic knowledge for building product/systems from one idea.

Emnets temaer

Modul 1 (1etcs): Jakt på den gode ide, behov og marked, Nyskapning, Skissering, Forstudie for prosjektarbeid
Modul 2 (1etcs): Prosjektorganisering, Samarbeidsforhold, Aktivitetsplan, Budsjett
Modul 3 (1etcs): Materialvalg, Helse (ergonomi, hygiene), Miljø (hvordan virker prosjektet inn på miljøet), Sikkerhet
Modul 4 (1 etcs): Valg av komponenter/utstyr, Tilvirkning/Modell bygging, Sammenføyning, Produksjon
Modul 5 (1etcs): Funksjonstesting, Sammenligning mål og resultat, reelt resursbruk (tid, materiell, utstyr og penger) , Refleksjon, Forbedringsmuligheter (evt. ny prosjektfase).

Content

Problem solving, project works

Pedagogiske metoderForelesninger, lab-arbeid, prosjektarbeid, bedriftsbesøk, oppgaver
Study MethodsLectures, Laboratory Work, Project Works, Excursions, Exercises
VurderingsformerProsjektarbeid
Prosjekt med muntlig fremføring
AssessmentProject Work
Project with oral presentation
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidlerAlle
Obligatoriske arbeidskravObligatoriske øvingsoppgaver
Course RequirementsAssignments
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for maskinfag
EmneansvarligJo Sterten
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Godkjent 
Gjelder fraHøst 2003
Supplerende opplysninger

Kunnskapsformidling fra lærer skal kun gi en oversikt og noe kjennskap til emnene. Fordypning, kunnskapstilegning og forståelse skal først og fremst foregå gjennom student aktive prosesser ved prosjektarbeidet. (elementer fra PBL og case metodikk)
Studentene kan bringe inn egne ideer og evt. starte egne bedrifter via faget.

Supplementary Information